Skip to content

Aansprakelijkheid en Recht

Een ongeluk zit in een klein hoekje waardoor u zomaar aansprakelijk gesteld kunt worden. Een aansprakelijkheidsverzekering vrijwaart u van een hoop financiële ellende.

MeijerGeelen Assurantiën aansprakelijkheid en recht, verzekeringen, verzekering

Aansprakelijkheid en Recht

U wordt aansprakelijk gesteld door een derde aan wie u schade heeft toegebracht;

Een ongeluk zit in een klein hoekje waardoor u zomaar aansprakelijk gesteld kunt worden door iemand die door uw toedoen schade heeft opgelopen. U kunt materiële schade toebrengen; er is iets kapot gegaan door uw handelen of nalaten. Of er is iemand gewond geraakt door uw handelen of nalaten. Hiervoor sluit u een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulier) af. Een aansprakelijkheidsverzekering particulier is niet duur en vrijwaart u van een hoop financiële ellende. Als vast staat dat u degene bent die de schade veroorzaakt heeft dan bent u aansprakelijk en moet u de schade aan de derde vergoeden. De AVP vergoedt de kosten.

U lijdt schade door het handelen of nalaten van een derde;

Als u zelf schade lijdt of gewond raakt door het handelen of nalaten van een ander, dan wilt u op uw beurt uw schade vergoed zien. Als vast staat wie de “dader” is en deze persoon verleent alle medewerking bij de schadeafhandeling dan zal het traject soepel verlopen. Het komt echter vaak voor dat een schadeveroorzaker geen schuld erkent of weigert zijn verzekeraar in te schakelen omdat hij meent niet aansprakelijk te zijn. In deze gevallen biedt een rechtsbijstandverzekering uitkomst. De verzekeraar staat u bij, bij het verhalen van de schade op de veroorzaker. Mocht het tot een rechtszaak komen dan wordt u bijgestaan door een jurist van de verzekeraar of een door u zelf uitgekozen advocaat.
ook biedt een rechtsbijstandverzekering uitkomst in andere situaties. Bijvoorbeeld bij een conflict met uw werkgever, een conflict met de aannemer over de (ver)bouw van uw woning, een conflict met de garagehouder over een garantieclaim op uw recentelijk aangeschafte auto, een conflict met de gemeente over een bouwvergunning.