Skip to content

Ondernemer

Net als ieder bedrijf is ook iedere ondernemer verschillend.

Ondernemer

Net als ieder bedrijf is ook iedere ondernemer verschillend. Welke risico’s u loopt en daarmee de behoefte aan de verzekeringen die voor u het meest van belang zijn, verschilt dan ook vaak per ondernemer en branche.

Een metaalbewerker loopt bijvoorbeeld gemiddeld meer kans om tijdens zijn werk arbeidsongeschikt te raken dan bijvoorbeeld een accountant. De eerste moet op dat vlak dan ook vaak rekening houden met een hogere premie.

Uitzoeken welke verzekeringen u kunt afsluiten voor uzelf, uw bedrijf en het personeel is een logische eerste stap naar een goed verzekerde onderneming. Tip: onderzoek eerst welke verzekeringen gangbaar zijn in uw sector. Een risico-inventarisatie kan u hierin meer inzicht geven.

Om u alvast een beetje op weg te helpen, zetten wij hieronder de 4 verzekeringen op een rij die doorgaans door ondernemers worden afgesloten.

1. Bedrijfsaansprakelijkheid

Heeft u een eenmanszaak of vennootschap onder firma? Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten. Oftewel: mocht er sprake zijn van achterstallige betalingen, kunnen schuldeisers aanspraak maken op uw privévermogen (en soms op dat van uw partner).

Dit zijn zaken waarmee u rekening kunt houden door hier een spaarpotje voor aan te leggen, maar er zijn ook situaties die minder voor de hand liggen. Hoe zit het bijvoorbeeld als u tijdens een overleg met een klant per ongeluk een duur beeldje van tafel stoot?

Om u tegen de financiële gevolgen van dit soort schade (maar bijvoorbeeld ook wanneer uw product letsel toebrengt aan de gebruiker of een werknemer die op het werk een ongeluk krijgt te beschermen), kunt u het risico op bedrijfsaansprakelijkheid afdekken met een verzekering.

De kans dat u of uw personeel schade veroorzaakt bij derden is vanaf dag één aanwezig; daarom is een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf voor alle ondernemers van belang. De hoogte van de premie hangt onder meer af van de werkzaamheden, de jaaromzet en het aantal medewerkers. Wordt er in uw bedrijf met schadelijke stoffen gewerkt? Controleer dan of een eventuele milieuschade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Het kan namelijk zijn dat u hiervoor een aparte verzekering moet afsluiten.

Dit geldt eveneens voor beroepen die te maken kunnen krijgen met (grote) financiële gevolgen van beroepsmatige fouten, onder wie architecten of belastingadviseurs. In dat geval heeft u naast de aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

2. Arbeidsongeschiktheid

Niemand wil aan het risico op arbeidsongeschiktheid denken. Maar ook al is het afsluiten van een aov-verzekering niet verplicht: ga goed na of u de eventuele gevolgen van langdurig niet werken kunt dragen. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje.

En wat als u langdurig ziek wordt of overspannen raakt? Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn helaas niet goedkoop, maar er is een lichtpuntje: er zijn verzekeraars die aantrekkelijke starterstarieven hanteren. De hoogte van deze premie hangt af van uw leeftijd, uw beroep en het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren. MeijerGeelen Assurantiën biedt diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan en er is bijna altijd wel een verzekering bij die bij uw persoonlijke wensen en eisen past.

3. Rechtsbijstand

Als ondernemer moet je ook voorbereid zijn op conflicten met klanten, werknemers of leveranciers. In het geval van juridische problemen kunt u in de meeste gevallen gebruikmaken van uw rechtsbijstandsverzekering; deze verzekering dekt in ieder geval eventuele advocaat- en deurwaarderskosten en de kosten van een proces. Als ondernemer kun je hiervoor een speciale ondernemers rechtsbijstandsverzekering afsluiten. MeijerGeelen Assurantiën heeft verschillende pakketten waarmee u belangrijke bedrijfsrisico’s, waaronder rechtsbijstand kunt afdekken.

4. Zorgverzekering

Een zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplichte kost. Ondernemers betalen naast de basispremie meestal ook een inkomensafhankelijke bijdrage over het belastbaar inkomen.

MeijerGeelen Assurantiën risico management onderneming, ondernemer, verzekeringen, verzekering