Skip to content

Onderneming

Succesvol ondernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s nemen. Een risicoanalyse maakt deze risico’s inzichtelijk, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken met betrekking tot uw bedrijfsvoering en uw risicomanagement.

Risico Management

Succesvol ondernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s nemen. Een risicoanalyse maakt deze risico’s inzichtelijk, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken met betrekking tot uw bedrijfsvoering en uw risicomanagement.

1 – Risico-analyse

Een risicoanalyse start met een grondige inventarisatie van de bedrijfsgegevens (bedrijfsactiviteiten, huisvesting, personeel, processen en meer). Wij relateren deze gegevens aan de huidige markt en brengen de aanwezige risico’s voor u in kaart. Dit houdt in dat wij u informeren over de risico’s, de bijbehorende risicokans en de eventuele gevolgen indien de risicosituatie zich daadwerkelijk voordoet.

2 – Advies

Op basis van deze analyse adviseren wij u over de mogelijkheden. Denk daarbij aan het nemen van risicobeperkende maatregelen, het afdekken van het risico door middel van een verzekering of het verleggen van het risico naar een andere partij.

3 – Optimaliseren van uw verzekeringsportefeuille

Wanneer duidelijk is met welke risico’s u en/of uw bedrijf te maken heeft, en op welke wijze u hiermee om wilt gaan, volgt een verzekeringscheck. Wij bekijken of uw dekking nog passend is bij de huidige situatie en uw wensen; checken of er geen sprake is van overlap tussen de verschillende verzekeringen en maken inzichtelijk op welke wijze u uw verzekeringsportefeuille kunt optimaliseren.

De keuze voor de vervolgstappen die u wilt maken, is aan u. Meijer Geelen Assurantiën zorgt er vervolgens voor dat alle verzekeringstechnische aanpassingen correct worden doorgevoerd.

Wij adviseren om elke twee jaar uw verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden op basis van een actuele risicoanalyse. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

MeijerGeelen Assurantiën risico management onderneming, ondernemer, verzekeringen, verzekering